x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLKVA22 EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Jean Monnet -professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija saavuttaa valmiudet analysoida EU:n ulkosuhteiden turvallisuus-, talous- tai arvokysymysulottuvuuksia.

Sisältö

EU:n turvallisuuspolitiikka, EU:n talouspolitiikka, EU:n kauppasuhteet, EU:n ulkopolitiikan arvokysymykset.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Gegout, European Foreign and Security Policy: States, Power, Institutions and American Hegemony. University of Toronto Press 2010 (3 op) tai

Whitman (toim.), Normative Power Europe: Empirical and Theoretical Perspectives. Palgrave 2011 (3 op),

sekä yksi seuraavista

RenardBiscop (toim.), The European Union and Emerging Powers in the 21st Century. Ashgate 2012 (2 op),

Boin – Ekengren – Rhinard, The European Union as Crisis Manager. Patterns and Prospects. Cambridge University Press 2013. (2 op),

Woolcock, European Union Economic Diplomacy. Ashgate 2012 (2 op).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu