x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOA32 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Valtio-oppi
Vastuuhenkilö
Valtio-opin yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa vertailla Euroopan maiden poliittisten järjestelmien välisiä eroja ja tuntee niiden keskeiset toimintaperiaatteet. Opiskelija omaa erityisen vahvat tiedot Pohjoismaiden ja varsinkin Suomen poliittisesta järjestelmästä. Hän kykenee arvioimaan miten pohjoismainen demokratia eroaa muiden Euroopan valtioiden poliittisista kulttuureista ja miten valta jakautuu Suomen politiikassa.

Sisältö

Euroopan valtioiden poliittiset järjestelmät; edustuksellinen demokratia; Pohjoismaiden poliittiset järjestelmät; Suomen poliittisen järjestelmän kehitys; vallan jakautuminen Suomen politiikassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Korvaava opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Gallagher – Laver – Mair, Representative Government in Modern Europe. McGraw Hill 2011. 5. painos (3 op) sekä

Arter, Scandinavian Politics Today. Manchester University Press 2016. 3. painos (2 op), tai
Niemi – Raunio – Ruostetsaari (toim.), Poliittinen valta Suomessa. Vastapaino 2017 (2 op), tai
Ruostetsaari, Vallan sisäpiirissä. Vastapaino 2014. (2 op)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu