x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATJOA12 Organisaatiokäyttäytyminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Yrityksen johtaminen
Vastuuhenkilö
Yrityksen johtamisen yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy osoittamaan ymmärtävänsä inhimillisen käyttäytymisen merkityksen organisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija tunnistaa ihmisten asenteisiin, motivaatioon sekä vuorovaikutukseen keskeisesti vaikuttavat tekijät ja pystyy tuottamaan ratkaisuja haastaviin tilanteisiin työpaikoilla.

Sisältö

Työmotivaatio ja motivointi, työhön liittyvät asenteet, tiimit ja ryhmät organisaatioissa, organisaation oppiminen ja organisaatiokulttuuri, johtajuuden keskeiset teoriat ja näkökulmat, valtakysymykset organisaatioissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento-opetus & oppimistehtävä  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Oppimistehtävä

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Itsenäinen oppimistehtävä  Essee  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Lämsä, A.M. & Päivike, T. (2010 tai muu painos) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita.

Vaihtoehtoisesti: Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2017) Essentials of Organizational behavior. Pearson Education Limited.

Muu erikseen ilmoitettava materiaali

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Oppimistehtävä

Lisätietoja 

Itsenäinen suoritusvaihtoehto voidaan suorittaa periodeilla II ja IV sekä kesän aikana.

englanniksi
Oppimateriaalit 

Lämsä, A.M. & Päivike, T. (2010 or other edition) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet.; Or alternatively, Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2017) Essentials of Organizational behavior. Pearson Education Limited.

Other material provided by the teacher

 

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Independent study option, in both Finnish and English, is offered in the second, fourth and summer periods.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Lämsä, A.M. & Päivike, T. (2010 tai muu painos) Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Edita. Vaihtoehtoisesti: Robbins, S.P. & Judge, T.A. (2017) Essentials of Organizational behavior. Pearson Education Limited.
 2. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 1.vuosi

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuvat luento-opetukseen (Vaihtoehto 1).

Kurssin voi suorittaa kolmella vaihtoehtoisella tavalla (2018-2019):
Vaihtoehto 1. Luentototeutus järjestetään III-periodissa.
Vaihtoehto 2. Itsenäinen suoritustapa englannin kielellä on tarjolla II ja III-periodeissa sekä kesän ajan.
Vaihtoehto 3. Itsenäinen suoritustapa suomen kielellä on tarjolla II ja III-periodeissa sekä kesän ajan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu