x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit 5 op
Vastuutaho
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen politiikka
Vastuuhenkilö
Kansainvälisen politiikan yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää politiikan ja poliittisuuden luonteenpiirteitä. Poliittisten ilmiöiden tarkastelun kautta opiskelija oppii tuntemaan politiikan tutkimuksen tavat käsitellä poliittisuutta eri konteksteissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida politiikan eri teemojen yhteyksiä sekä analysoida ja käsitellä poliittisia ongelmia liittyen ajankohtaisiin ilmiöihin.

Sisältö

Poliittisuus ja sen eri muodot, muutos ja pysyvyys, kontekstuaalisuus politiikassa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Jaetaan kurssin yhteydessä.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Tarkat arviointiperusteet jaetaan kurssin yhteydessä.

Lisätietoja 

Lähiopetus, kurssilla erikseen ilmoitettava kirjallisuus ja kirjallinen kurssin loppusuoritus.

englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Ks. alla.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Kirjallisuuskuulustelu suoritetaan sähköisenä tenttinä.

englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallinen tentti suoritetaan tenttimällä kolme teosta.

Tutkinto-ohjelman opiskelijat: Tentittävä kirjallisuus sovitaan erikseen tentistä vastaavan opettajan kanssa.

Muut kuin tutkinto-ohjelman opiskelijat:

Forsberg & Raunio (2014): Politiikan muutos (Vastapaino). (2 op)

Held & McGrew (2007): Globalization/anti-globalization: Beyond the great divide (Polity), suom. Globalisaatio: puolesta ja vastaan (Vastapaino, 2005). (2 op)

ja yksi seuraavista:

Harvey (2005): A Brief History of Neoliberalism (Oxford University Press), suom. Uusliberalismin lyhyt historia (Vastapaino, 2008). (1 op)

Kaldor (2003): Global Civil Society: An Answer to War (Polity), suom. Globaali kansalaisyhteiskunta: vastaus sodan ongelmaan (Like, 2006). (1 op)

Mamdani (2005): Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror (Harmony), suom. Kylmä sota ja terrorin juuret (Like, 2006). (1 op)

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu