x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAS11 Taloustieteen matematiikan jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustiede, ks. opetusohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee modernin taloustieteellisen tutkimuskirjallisuuden seuraamisessa tarvittavat matemaattiset menetelmät ja osaa soveltaa niitä talousteoreettisen tutkimuksen tekemisessä.

Sisältö

Integraalilaskenta, differentiaaliyhtälöt ja -ryhmät, vaihediagrammianalyysi ja optimaalinen kontrolliteoria / dynaaminen optimointi.

Toteutustavat

luennot ja harjoitukset

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot, harjoitukset ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla osoitettava materiaali.
2. Chiang, Alpha C. & Wainwright, Kevin (2005): Fundamental Methods of Mathematical Economics (4th ed.), McGraw-Hill.

Lisätietoja

Suositellaan, että opintojakso suoritetaan maisteriopintojen 1. vuonna.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu