x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTUS12 Turvallisuusstrategiat, verkostot ja johtaminen 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastuuhenkilö
Turvallisuushallinnon professori
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Perehdyttää sisäisen turvallisuuden ja poliisitoiminnan keskeisiin strategioihin, tietojohtoiseen ja ennalta ehkäisevään poliisitoimintaan, kumppanuus- ja verkostostrategioihin, verkostojohtamisen ja kompleksisuuden hallinnan teorioihin ja käytännön verkostojohtamiseen (paikallisesta turvallisuusyhteistyöstä kansallisen tason yhteistyöhön).

Sisältö

Strategiatyö, monitaso-ohjaus, sisäisen turvallisuuden ja poliisitoiminnan keskeiset strategiat, kumppanuudet ja kompleksiset adaptiiviset verkostot, verkostojohtaminen ja systeemiälykkyys johtamiskvalifikaationa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi

Opiskelija laatii luennoista luentopäiväkirjan ja kirjallisuudesta erilliset esseet.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1 Ratcliffe, Jerry: Strategic thinking in criminal intelligence. Federation Press. 2004.

2 Ratcliffe, Jerry: Intelligence-led Policing. Willan Publishing. 2008.

3 Brogden, M. &Nijhaar, P. : Community Policing. International and national approaches.Willan Publishing.2005.

4 De Brujn – ten Heuvelhof: Management in Networks. On multi-actor decision making. Routledge 2008.

5 Tai vaihtoehtoista kirjallisuutta ja/tai artikkeleita sopimuksen mukaan

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu