x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALTUS11 Turvallisuuus, kansalaiset ja yhteiskunta 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Hallintotiede, turvallisuushallinto
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää turvallisuuden luonteen valtion tehtävänä ja yhteiskunnallisena ilmiönä, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten rooliin liittyvät tekijät, turvallisuuden hallinnan strategiat (globaalista paikalliseen), ja hallitsee yhteiskunnallisen turvallisuuden tutkimuksen käsitteistön, teorioiden ja käytäntöjen soveltamisen turvallisuuden ja turvallisuusympäristön muutosten analyysiin.

Sisältö

Valtion tehtäviin ja muuttuvan turvallisuuden hallintaan liittyvä käsitteistö, teoriat ja käytännöt, turvallisuusympäristön ja uhkien muutokset (mm. digitalisoituminen, kyberturvallisuus), turvallisuuden hallinnan strategiat, resilienssi, kansalaisten osallistuminen, luottamus ja avoimuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Luento- /oppimispäiväkirja + essee

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1 Niemelä – Lahikainen: Inhimillinen turvallisuus. Vastapaino. Tampere 2000.

2 Zedner, Lucia: Security. Key ideas in criminology serie.Routledge 2009.

3 Abrahamsen – Williams: Security Beyond the State. Cambridge University Press. 2011.

4 Virta, Sirpa: Turvallisuuden tutkimus – tieteenalat ja monitieteisyyden lähtökohtia.Artikkeli: Tiede ja Ase. 69/2011.

5 Tai vaihtoehtoista kirjallisuutta ja / tai artikkeleita sopimuksen mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu