x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Matti Hovi
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
KATTAP11 Taloustieteen perusteet 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talousteoreettisen ajattelutavan ja peruskäsitteistön ja osaa soveltaa niitä ymmärtääkseen markkinatalousyhteiskunnan toiminnan periaatteita.

Sisältö

Taloustieteen peruskäsitteistö, markkinatalouden toiminta ja tasapaino sekä talouspolitiikan rooli ja tehtävät.

Toteutustavat

luennot

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luennot ja tentti  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennolla ilmoitettu materiaali.
2. Pohjola, Matti (2014): Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro.
3. Krugman, Paul; Wells, Robin & Graddy, Kathryn (2007): Economics. Worth.

Lisätietoja

Suositellaan, että opintojakso suoritetaan 1. opintovuonna.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Luonnontieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu