x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATVRA23 Vahinkoriskien vakuuttaminen 5 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Vakuutus ja riskienhallinta
Vastuuhenkilö
Yksityisvakuutuksen lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii vahinkoriskien keskeiset käsitteet, teoriat ja syntymekanismit. Opiskelija osaa vahinkoriskien kartoitus-, analysointi ja hallintaprosessit. Opiskelija oppii vahinkovakuutusten hinnoittelu- ja korvausperiaatteet, vakuutuksen elinkaaren ja sen vaatiman hoidon sekä vastuunvalinnan. Opiskelija omaksuu keskeiset vapaaehtoiset ja lakisääteiset vahinkovakuutusluokat ja niiden käyttökelpoisuuden vahinkoriskien hallintakeinoina. Opiskelija oppii vahinkovakuuttamisen merkityksen eri näkökulmista; yksilö, yritys/yhteisöt, yhteiskunta ja vakuutusyhtiö. Opiskelija omaksuu vahinkovakuuttamisen kansainvälisen roolin, trendit ja merkitykset globaalien riskien hallinnassa.

Sisältö

-Vahinkoriski käsitteenä, erilaiset vahinkoriskit, niiden syntymekanismit ja vahinkoriskien hallinta
-Vahinkovakuutuksen ominaisuudet; hinnoittelu, korvausperusteet, korvauskäytännöt ja suhde juridiikkaan
-Vakuutussopimuslain keskeiset kohdat; tiedonantovelvollisuus, sopimuksen solmiminen, vakuutuksenantajan ja vakuutuksenottajan velvollisuudet ja oikeudet sekä muutoksenhaku
-Lakisääteiset vahinkovakuutukset riskienhallinnan keinoina
-Omaisuus-, vastuu- ja keskeytysvakuutusten sisältö, rakenne
-Vahinkovakuuttamisen merkitys kansallisesti ja kansainvälisesti globaalin toiminnan mahdollistajana

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Ryhmätyöskentely 3 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot, tentti ja harjoitustyö  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Tentti: Luennot ja kirjallisuus. Avoimen yliopiston opiskelijat voivat suorittaa kurssin myös kirjatentillä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali.

2. T.Pellikka, P.Peilimö, P.Puntari ja M.Vaitomaa: Omaisuuden vakuuttaminen 3.painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2011 tai uudempi.

3. af Hällström, Ijäs ja  Laasonen: Vastuuvakuutus 3.painos. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2014 tai uudempi.

4. Eskuri, Jumppanen, Nio ja Vihermaa: Liikennevakuutus. Finanssi- ja vakuutuskustannus Finva. 2012 tai uudempi.

5. Asiantuntija-artikkelit, kv-artikkelit ja vakuutuslautakunnan lausunnot.

Lisätietoja

Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu