x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA24 European Union Law 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017
HALJUA24 European Union Law 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot Euroopan unionin rakenteesta, instituutioista ja päätöksentekojärjestelmästä. Hän tuntee integraation taustaa, osaa havainnoida nykytilaa ja pystyy hahmottamaan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Opiskelija ymmärtää EU-oikeuden erityislaatuisuuden, tunnistaa keskeisimmät oikeusperiaatteet ja tutustuu aineellisen EU-oikeuden perusteisiin.

Sisältö

? Euroopan oikeudellisen integraation kehityspiirteet
? Euroopan unionin rakenne ja toimielimet
? EU-oikeuden rakenne, lähteet ja keskeiset periaatteet
? EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välinen suhde
? Tavaroiden, työvoiman, palveluiden ja pääoman vapaa
liikkuvuus
- Yksilön oikeussuoja EU-oikeudessa, erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirja
? Kilpailuoikeuden pääpiirteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Kirjatentti

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Lisätietoja 

Lectures and examination

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Rosas-Armati: EU Constitutional Law - An Introduction (2nd or newer edition)

Craig-DeBurca: The Evolution of EU Law (2nd ed.) chapters 12 (direct effect, primacy and the nature of the legal order), 15 (administative law), 16 (human rights law), 17 (free movement of persons and services), 18 (free movement of capital), 21 (social policy) & 23 (competition law)

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Ihmisoikeudet, politiikka ja oikeus (Yhteiset opinnot/JKK)
Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu