x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAA13 Asiantuntemus ja arjen ympäristöpolitiikka 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
Ympäristöpolitiikan yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2015 – 2017

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Arjen ympäristöpoliittisiin vaikutuskeinoihin, toimintatilaan sekä niiden rajoihin ja mahdollisuuksiin paneutuva vierailuluentosarja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan ja analysoimaan tilanteita, rakenteita ja käytäntöjä, joissa yksilön tekemät, elinympäristön kannalta merkitykselliset valinnat tapahtuvat ja poliittinen toimijuus muodostuu. Opiskelija ymmärtää, millä tavoin käsitteellistä ajattelua voidaan hyödyntää sellaisten arkielämään liittyvien prosessien ymmärtämisessä, joissa tehdään luonnonvarojen, ympäristön ja alueiden käyttöön liittyviä valintoja.

Sisältö

Opintojakso koostuu vaihtuvasta, temaattisesta vierailuluentosarjasta. Luentosarjat kootaan arkielämän ympäristöpolitiikkaan liittyvien aihepiirien kuten asumisen, liikenteen, kuluttamisen jne. teemojen ympärille. Asiantuntijaluennoitsijat tarkastelevat teemaa erilaisista mittakaavoista, tavoitteista ja toimintaympäristöistä käsin. Teemaa taustoittavilla avausluennoilla määritellään käsitteelliset näkökulmat, jotka ohjaavat vierailuluentojen seuraamista sekä oppimispäiväkirjan ja esseen laatimista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
oppimispaivakirja ja teemaessee  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
englanniksi
Oppimateriaalit 

An essay written in English. Materials will be announced in Teaching Schedules.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

 Suoritustapa on suunnattu tutkinto-opiskelijoille vain poikkeustapauksissa.

Luentosarja suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Lisäksi kirjoitetaan ajankohtaiseen politisoitumisprosessiin perehtyvä essee.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu