x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASVAPAA Vapaaehtoistyö 1–3 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Yhteiset opinnot/EDU
Vastuuhenkilö
opintopäällikkö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää opinnoissa omaksumiaan tietoja ja taitoja työssään
- kuvata ja arvioida omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan työympäristössä toimiessaan.

Sisältö

Opintojakson suoritukseksi soveltuvaa vapaaehtoistyötä on omaan alaan liittyvä työskentely, joka tukee osaamisen karttumista tutkinto-ohjelman opinnoissa. Työ voi olla osallistumista kuntien, järjestöjen tms. organisaatioiden ylläpitämään toimintaan, esim. osallistumista maahanmuuttajataustaisille ja monikielisille lapsille järjestettävään organisoituun läksykerhotoimintaan tai turvapaikanhakijoiden kotouttamiseen liittyvään toimintaan.

Opiskelija ottaa itsenäisesti selvää vapaaehtoistyömahdollisuuksista. Työstä tulee sopia ennakkoon tiedekunnan opintopäällikön kanssa ja sen jälkeen vapaaehtoistyön tarjoajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
englanniksi
Osallistuminen vapaaehtoistyöhön  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi
Kirjallinen raportti  Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Vapaamuotoiseen, 2-4 sivuiseen raporttiin kirjataan
- kuvaus vapaaehtoistyöpaikasta ja työtehtävistä, työn kesto ja siihen käytetty aika
- miten omat opinnot kytkeytyivät vapaaehtoistyöhön ja miten työ niveltyi suoritettuihin opintoihin
- omat ammatti- ja työelämäsuunnitelmat ja niiden liittyminen ko. työhön
- opintojakson osaamistavoitteiden saavuttaminen: missä koet onnistuneesi, missä voisit vielä kehittyä, reflektio omasta oppimisesta työympäristössä.

englanniksi
Lisätietoja 

The free-form report should be 2-4 pages in length and include the following information:

  • a description of the place where the voluntary work was undertaken, work tasks, the duration of the voluntary working agreement and the time spent on the tasks within that period
  • how the student’s studies are associated with the voluntary work and how the work fits in with the study attainments the student has previously completed
  • the student’s own professional and career plans and how they are connected to the voluntary work
  • the student’s success in reaching the learning outcomes: How well did you succeed? What areas do you still need to develop? How would you reflect upon your learning in the voluntary work environment?

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Jos vapaaehtoistyötä tehdään monikulttuurisessa ympäristössä, suoritus voidaan sitoa kansainvälistymiskokonaisuuteen merkittäväksi http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/kansainvalistymiskokonaisuus/index.html

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö