x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOV6 Suomi toisena kielenä -projektikurssi 5 op

Osaamistavoitteet

Projektikurssin suoritettuaan opiskelija on tutustunut syvällisesti johonkin suomi toisena kielenä -alan erityiskysymykseen projektiryhmässä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Sisällöllisten tavoitteiden ohella kurssilla korostuvat projektityöskentelyn taidot: työn suunnittelu ja ideoiminen, aikatauluttaminen, organisointi ja projektista raportointi.

Sisältö

Kurssi nivoutuu sisällöltään tutkinto-ohjelmassa meneillään oleviin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Sisällöt vaihtelevat vuosittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö