x !
Archived Curricula Guide 2015–2017
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JKKYTVA13 Managing Well-being at Work 5 ECTS
Organised by
Common Core Studies / JKK
Planned organizing times
Period(s) I II III IV
2016–2017 X
Preceding studies
Recommended:

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 16 h 0 h
Exam 4 h 0 h

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work  5 ECTS
In Finnish
Study materials 

Luentokurssin kirjallisuus:

1. Robertson, Ivan & Cooper, Cary (2011) Well-being. Productivity and Happiness at Work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Saatavilla e-kirjana yliopiston kirjastosta)

2. Perko, Kaisa & Kinnunen, Ulla (2013) Hyvinvointia edistävä johtajuus: Kahden vuoden seurantatutkimus kunta-alalla. Tampereen yliopiston julkaisuja 11/2013.

3. Aura, Ossi & Ahonen, Guy & Hussi, Tomi & Ilmarinen, Juhani (2014) Strategisen hyvinvoinnin johtaminen Suomessa 2014. Tutkimusraportti.

Evaluation 
Numeric 1-5. 

luento- ja kirjallisuustentti

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

2015–2016
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
-
School of Management