x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST02 Yhteiskuntahistorian ajankohtaisia kysymyksiä 5–15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yhteiskuntahistoriallisen tutkimuksen ajankohtaisia tutkimuskeskusteluja ja osaa sijoittaa ne osaksi laajempaa kokonaisuutta. Hän tunnistaa historiantutkimuksen mahdollisuudet tarttua ajankohtaisiin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin ja eritellä niiden ajallisia ulottuvuuksia.

Sisältö

Opintojakso koostuu eri osioista, jotka johdattavat yhteiskuntahistoriallisen tutkimuksen ajankohtaisiin keskusteluihin joko luentokurssien tai kirjallisuuden avulla.

Kohdan voi suorittaa 5-15 opintopisteen laajuisena. Kohdan voi suorittaa tenttimällä kirjatentin 1, 2 ja/tai 3 (tai osallistumalla opetusohjelmassa ilmoitettavaan niitä korvaavaan opetukseen), esseellä tai esseillä sekä osallistumalla muuhun kohtaan sisältyvään opetukseen, joka ilmoitetaan opetusohjelmassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti 1: Varhaismoderni yhteiskunta 5 op

Kirsi Kanerva & Marko Lamberg (toim.), Hyvä elämä keskiajalla. SKS, Helsinki 2014.

Kustaa H.J. Vilkuna, Juomareiden valtakunta. Suomalaisten känni ja kulttuuri 1500–1800. Teos, Helsinki 2015.

Raisa Maria Toivo, Faith and Magic in Early Modern Finland. 2016.

 

Kirjatentti 2: Kaupungistuva maailma 5 op

 

Kirjatentti 3: Hyvinvointivaltio ja hyvinvointiyhteiskunta 5 op

Pauli Kettunen & Klaus Petersen (toim.), Beyond Welfare State Models. Transnational Historical Perspectives on Social Policy. Edvard Elgar 2011 TAI Pauli Kettunen, Stein Kuhnle & Yuan Ren (toim.), Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries. NordWel, Helsinki 2014.

Minna Harjula, Hoitoonpääsyn hierarkiat. Terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 1900-luvulla. TUP, Tampere 2015.

Kirsi-Maria Hytönen ym., Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983. STM 2016. Verkkojulkaisu: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3806-9

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö