x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST04 Sukupuoli, perhe ja yhteiskunta 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolihistoriallisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja osaa tarkastella sekä sukupuolen merkitystä historiassa että sukupuolen ja perheen merkityksen muutoksia yhteiskuntahistoriassa.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään sekä eri aikakausia koskevaa sukupuolihistoriallista tutkimusta että sukupuolihistoriallisen tutkimuksen eri lähestymistapoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Laura Lee Downs, Writing Gender History. Hodder Arnold, London 2004.

Marianna G. Muravyeva & Raisa Maria Toivo (toim.), Gender in Late Medieval and Early Modern Europe. Routledge, New York 2013.

Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman & Marko Lamberg (toim.), Näkymätön sukupuoli. Mieheyden pitkä historia. Vastapaino, Tampere 2014.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö