x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIETA18 Vertaisohjaus tietojenkäsittelytieteissä 1–3 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori

Yleiskuvaus

Toisten opiskelijoiden perehdyttäminen opintojaksojen sisältöön ohjaamalla erilaisia harjoitustehtäviä ja -töitä. Jakso soveltuu tietojenkäsittelytieteiden valinnaisiin aineopintoihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• ymmärtää toisten opiskelijoiden tekemiä harjoitustehtävien ratkaisuja ja harjoitustöitä sekä osaa arvioida niitä
• pystyy neuvomaan erilaisissa ongelmatilanteissa ja tarjoamaan erilaisia ratkaisumalleja
• pystyy neuvomaan opinnoissa käytettävien työtapojen ja työkalujen käytössä
• osaa toimia vertaistukena aktiivisessa vuorovaikutuksessa
• ymmärtää aikaisempaa syvällisemmin itse oppimaansa kyseisen opintojakson sisältöä

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija:

- valvoo vertaisohjaustilanteissa työskentelyä
- neuvoo erilaisissa ongelmatilanteissa
- neuvoo työtapojen ja työkalujen käytössä
- pitää opetustuokioita opinnoissa käytettävien työkalun käytöstä
- tekee kirjallisen raportin

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
englanniksi

Informaatiotieteiden yksikön tutkinto-opiskelijoille. Opiskelijan on oltava yhteydessä jakson vastuuhenkilöön ennen suorituksen aloittamista.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö