x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPHSM303 Terveyden edistämisen ja terveyserojen tutkimushaasteet ja laadullinen tutkimus 2 op
Vastuutaho
Terveystieteiden tohtoriohjelma
Yhteiset opinnot/HES
Vastuuhenkilö
Pirjo Lindfors

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan tohtoriopiskelija osaa jäsentää ja arvioida terveyden edistämisen ja terveyserojen tutkimuksen nykytilannetta ja erilaisten tutkimusasetelmien vahvuuksia ja heikkouksia. Tohtoriopiskelija tunnistaa ja osaa arvioida erilaisten laadullisten tutkimusotteiden lähtökohtia, menetelmiä ja mahdollisuuksia terveyden edistämisen ja terveyserojen tutkimuksessa.

Sisältö

This is the introductory course on qualitative research especially within health sciences. It is aimed at doctoral students with little or no understanding of qualitative research methods. The course aims to provide understanding of different qualitative approaches. It is particularly suited for students who wish to add a qualitative dimension on their research project and doctoral students at the beginning of their studies. The course provides a useful overlook to qualitative research anyone interested to know more of it.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Terveystieteiden yksikkö