x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPJKKKL Lisensiaatintutkimus 90 op
Vastuutaho
Johtamiskorkeakoulun tohtoriohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Oppiaineen professorit

Osaamistavoitteet

Lisensiaatintutkimus on ohjaajan kanssa sovitusta aiheesta laadittava tieteellinen tutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.

Sisältö

Lisensiaatintutkimuksen hyväksyttävyyden arvioi kaksi johtamiskorkeakoulun määräämää tarkastajaa. Lisäksi työ tarkastetaan oppiaineen jatkokoulutusseminaarissa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty, hyvä, erinomainen

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu