x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ027 Laadullisen aineiston analyysi 1–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija ymmärtää laadullisten tutkimusaineistojen analyysin perusteet ja osaa analysoida omaa aineistoaan kriittisesti, tehokkaasti ja huolellisesti niin, että tutkimus voi tuottaa uutta tieteellistä tietoa. Hän osaa käyttää oppimiaan laadullisen tutkimusaineiston analyysimenetelmiä ja -ohjelmia ja opiskella itsenäisesti lisää niiden ominaisuuksista ja mahdollisuuksista. Hän tunnistaa aineiston ja menetelmän mahdollisuuksia ja rajoituksia ja pystyy tarvittaessa kehittämään analyysimenetelmää tutkimustehtäväänsä paremmin palvelevaksi. Tohtoriopiskelija pystyy kuvaamaan analyysinsa etenemisen ja erittelemään sen vaiheet havainnollisella tavalla.

Sisältö

Opintojakso voi sisältää monenlaisia kursseja. Kursseilla perehdytään laadullisten aineistojen analyysimenetelmiin ja -ohjelmiin, joilla voidaan hallita, ryhmitellä ja koodata erilaisia laadullisen tutkimuksen aineistoja. Tohtoriopiskelijat saavat opetusta menetelmien ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista ja pääsevät harjoittelemaan niiden käyttöä. Tavallisesti tohtoriopiskelijat saavat ohjeita menetelmien soveltamiseksi omaan väitöstutkimukseensa ja pääsevät kokeilemaan niitä kurssin aikana.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Tutkijakoulu
Tutkimusmenetelmätaidot (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu