x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.4.4 Feministinen tietäminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään feministisen tutkimustiedon tuottamista ja paikantamista. Hän harjaantuu näkemään tutkimuksellisten asetelmien ja ratkaisujen yhteyksiä feministisiin metodologioihin.

Sisältö

Opiskelija perehtyy feministisen tiedon tuottamisen tapoihin seminaarityöskentelyn tai kirjallisuuden avulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Tentitään kolme teosta seuraavista:

Browne & Nash (toim.) (2010) Queer Methods and Methodologies. Intersecting Queer Theories and Social Science Research. Burlington: Ashgate.

Liljeström (toim.) (2004) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino

Lykke (2010) Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. New York: Routledge.

Ramazanoglu & Holland (2002) Feminist Methodology: Challenges and Choices. London: Sage.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee  5 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. myös sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman essee-ohje.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kolme teosta seuraavista:

Browne & Nash (toim.) (2010) Queer Methods and Methodologies. Intersecting Queer Theories and Social Science Research. Burlington: Ashgate.

Liljeström (toim.) (2004) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino

Lykke (2010) Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing. New York: Routledge.

Ramazanoglu & Holland (2002) Feminist Methodology: Challenges and Choices. London: Sage.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö