x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ034 Tutkimussuunnitelma 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
TAYJ542 Tutkimussuunnitelma 1–10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija ymmärtää tutkimuksen suunnittelun periaatteet ja olennaiset menettelyt. Hän tuntee etenkin väitöstutkimusta suunniteltaessa huomioon otettavat keskeiset seikat ja pystyy laatimaan tieteellisesti korkealaatuisen, eettisesti kestävän ja realistisen tutkimussuunnitelman. Tohtoriopiskelija osaa päivittää ja parantaa tutkimussuunnitelmaansa ja tarvittaessa muokata siitä versioita erilaisiin tarkoituksiin.

Sisältö

Opintojaksoon kuuluvilla kursseilla tutustutaan hyviin tutkimussuunnitelmiin ja opitaan tunnistamaan tutkimussuunnitelman peruselementit. Harjaannutaan tiedostamaan ja ottamaan harkiten huomioon paitsi tieteen vaatimukset myös muiden relevanttien tahojen, kustantajien ja rahoittajien, toiveita ja intressejä. Kursseilla analysoidaan ja kehitetään eteenpäin osallistujien tutkimussuunnitelmia. Osallistujat antavat rakentavaa palautetta toistensa tutkimussuunnitelmista ja opettelevat hyötymään saamastaan palautteesta.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu