x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ035 Tutkimusprosessi 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2014 – 2015

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija osaa hahmottaa tutkimuksen prosessina aiheeseen perehtymisestä raportointiin ja aineistojen jälkikäsittelyyn ja säilytykseen asti. Hän ymmärtää tutkimuskysymykset, aineistot ja tutkimusmenetelmät prosessin kokonaisuudessa ja tunnistaa käsitteiden ja teorian merkityksen tutkimukselle. Hän osaa esittää olennaisia tutkimusprossiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tohtoriopiskelija osaa hyödyntää analyysin ja teorian vuoropuhelua omassa tutkimuksessaan. Hän pystyy suunnittelemaan ja säätelemään omaa tutkimusprosessiaan.

Sisältö

Opintojakso motivoi ja tukee aloittelevaa tohtoriopiskelijaa käynnistämään suunnitelmallisen tutkimusprosessin ja ohjaamaan sitä tietoisilla valinnoilla. Opintojaksolla saadaan välineitä väitöskirjatyön etenemisen käsitteelliseen ja käytännölliseen hallintaan. Opintojaksoon kuuluvat kurssit tavallisesti muodostuvat luennoista ja ryhmätöistä tai harjoituksista.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Tutkijakoulu