x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ032 Tieteellinen kirjoittaminen 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Tohtoriopiskelijoilla
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
TAYJ524 Tieteellinen kirjoittaminen 1–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija ymmärtää tieteellisen kirjoittamisen ja vertaisarvioinnin yleiset periaatteet ja oman tieteenalansa keskeiset konventiot ja pystyy noudattamaan niitä. Hän pystyy tuottamaan hyvälaatuista tieteellistä tekstiä väitöskirjaansa varten ja muille yleisöille. Tohtoriopiskelija pystyy lukemaan ja arvioimaan tieteellisiä artikkeleita ja monografioita tehokkaasti. Hän osaa tulkita tekstin sävyjä, rekistereitä ja kirjoittajan asennoitumista. Tohtoriopiskelija ymmärtää ja tunnustaa vertaisarviointiin liittyvät roolit ja vastuut.

Sisältö

Opintojaksoon kuuluvilla kursseilla tohtoriopiskelija tutustuu etenkin väitöskirjatasoisiin eri alojen tieteellisiin teksteihin ja analysoi niitä. Kursseilla harjoitellaan tieteellisen tekstin tuottamista ja vertaisarvioijana toimimista. Tohtoriopiskelija saa käytännönläheisiä ohjeita ja neuvoja oman tekstin tuottamiseksi. Kurssit sisältävät usein luentoja ja harjoituksia, ja kursseilla on mahdollisuus soveltaa opittuja tietoja ja taitoja omassa opinnäytteen kirjoittamisen prosessissa.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Lääketieteen yksikkö
Lääketieteen yksikkö
Lääketieteen yksikkö
Lääketieteen yksikkö
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu