x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ041 Orientaatio tohtoriopintoihin 0–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Tohtoriopiskelijoilla
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2014 – 2015

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija tuntee Tampereen yliopiston jatkokoulutuksen organisaation, opetustarjonnan, oman tutkintonsa rakenteen ja ohjausprosessin sekä tohtoriopiskelijan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet. Hän osaa käyttää tohtoriopiskelijoille tarkoitettuja tukipalveluja. Hän osaa suunnitella tohtoriopintojaan järjestelmällisesti ja realistisesti alusta lähtien ja etsiä opinnoissaan tarvitsemaansa tietoa. Tohtoriopiskelija ymmärtää väitöskirjaprosessin vaiheet ja käytännöt ja tuntee väitöskirjatutkimuksen keskeiset rahoitusmahdollisuudet. Hän ymmärtää tohtorintutkinnon tuottamaa osaamista ja työllistymismahdollisuuksia ja osaa ja tahtoo kehittää suunnitelmallisesti työelämätaitojaan.

Sisältö

Jakso on tarkoitettu erityisesti aloitteleville tohtoriopiskelijoille. Jakso tarjoaa perustietoa jatkokoulutuksen organisoinnista Tampereen yliopistossa, tohtoriopinnoista ja niiden järjestäjistä ja tarjonnasta, rahoitusmahdollisuuksista, keskeisistä tukipalveluista sekä opintojen suunnittelusta.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Terveystieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Tutkijakoulu
Muut yhteiset tohtoriopinnot (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu