x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ13 Tieteellinen argumentaatio 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Tohtoriopiskelijoilla
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
TAYJ13 Tieteellinen argumentaatio 1–10 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija ymmärtää tieteellisen argumentoinnin perusteet ja osaa tunnistaa tekstistä argumentteja ja analysoida niiden rakennetta. Hän tuntee keskeiset argumenttien tyypit ja osaa analysoida niiden pätevyyttä. Tohtoriopiskelija pystyy arvioimaan argumenttien roolia tieteessä ja omassa tutkimustyössään sekä argumentoimaan väitteitään tieteellisesti.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään erityisesti argumentaation roolia tieteessä ja tutkimustyössä. Tarkastellaan argumenttien rakennetta ja kieltä ja tunnistetaan niitä tekstistä. Opitaan erottelemaan argumenttien tyyppejä, analysoidaan niiden ominaispiirteitä ja tunnistetaan tyypillisiä argumentointivirheitä. Opitaan itse argumentoimaan tieteellisesti.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Tutkijakoulu
Tieteellisen tutkimuksen perusteet (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu