x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TAYJ12 Tutkimusetiikka 1–10 op
Vastuutaho
Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Tohtoriopiskelijoilla
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Tutkijakoulu
Opetussuunnitelma 2014 – 2015
TAYJ12 Tutkimusetiikka 1–10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan tohtoriopiskelija ymmärtää tutkimuksen tekemisen eettiset perusteet ja tutkimusetiikan yleisen merkityksen tieteessä sekä omassa tutkimustoiminnassaan. Hän tuntee tiedeyhteisön ja kansallisen toimintaympäristön keskeiset eettiset toimintatavat ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeen mukaisen hyvän tieteellisen käytännön ja kykenee sitoutumaan niihin. Hän tietää tutkijan keskeiset oikeudet ja velvollisuudet ja ymmärtää niiden tärkeyden. Hän tietää keskeiset menettelytavat tutkimusetiikan rikkomusepäilyissä ja tiedostaa epäeettisten menettelyjen seuraamukset. Tohtoriopiskelija tunnistaa omassa tutkimustyössään eettisiä valintoja ja päätöksiä edellyttävät seikat ja soveltaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Hän etsii rationaalisesti ratkaisuja eettisiin kysymyksiin ja osaa hankkia lisätietoa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään hyvään tieteelliseen käytäntöön ja käsitellään monipuolisesti tutkimusetiikan peruskysymyksiä, sääntöjä ja periaatteita. Keskeistä on tutkimusprosessin eri vaiheiden eettisten kysymysten tunnistaminen ja ymmärtäminen sekä niiden ratkaisemisen opettelu etenkin omassa tutkimustoiminnassa.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Tutkimustyötä tukevat tohtoriopinnot (Vuorovaikutteinen teknologia)
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Lääketieteen yksikkö
Lääketieteen yksikkö
BioMediTech
Lääketieteen yksikkö
Lääketieteen yksikkö
Terveystieteiden yksikkö
Tutkijakoulu
Tieteellisen tutkimuksen perusteet (Yliopiston yhteiset tohtoriopinnot)
BioMediTech
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Luonnontieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Viestintätieteiden tiedekunta
Tutkimustyötä tukevat tohtoriopinnot (Vuorovaikutteinen teknologia)
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Tutkijakoulu