x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TIEA6 Kandidaattitutkielma 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Professori Erkki Mäkinen
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
TIEA5 Tutkielmakurssi 10 op

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa analysoida tutkimusongelmaan liittyvät keskeiset piirteet ja niiden keskinäiset yhteydet
- osaa muodostaa ja perustella itsenäisiä näkökohtia tutkimusongelmaan liittyen
- ymmärtää tieteellisen kirjoittamisprosessin luonteen ja hallitsee sen vaiheet
- osaa antaa ja ottaa vastaan tieteellistä kritiikkiä
- osaa ottaa huomioon omaan työhönsä liittyvät eettiset vaatimukset.

Sisältö

Opintojaksolla kirjoitetaan tutkintoon vaadittava kandidaattitutkielma.

Toteutustavat

Pienryhmissä annettava vertaisohjaus. Yksilöohjausta sopimuksen mukaan

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö 
suomeksi
kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö