x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASPUHP3 Luentateatteri 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Kasvatustieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015
KASVOKO3 Luentateatteri 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää puheen ja ääneen luennan eroja
- ymmärtää eri tekstityyleihin liittyviä puheen ja äänen piirteiden vaihteluja ja niiden merkitystä kuulijalle
- osaa välittää erilaisten tekstien ajatuksia pelkän ääneen lukemisen sijaan

Sisältö

Opintojaksolla luetaan ääneen erilaisia tekstejä eri tavoin kokeillen ja keskustellaan syntyneistä vaikutelmista. Sen lisäksi itsenäisesti tutustutaan aiheeseen liittyvään AV-materiaaliin puheesta eri konteksteissa ja tyylilajeissa (radio- ja TV- uutiset ja mainokset, proosaluenta, runot, näytelmät, kuunnelmat).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 123 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Lisätietoja 

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen (harjoitukset), AV-materiaaliin pohjautuva kirjallinen työ ja ryhmätyönä tehtävä äänite.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Erikseen sovittava, aiheeseen liittyvä kirjallinen ja AV-materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kasvatustieteiden yksikkö