x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JKKYTUA02 Kv-tuutorina toimiminen 2 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot/JKK

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu ainejärjestössä kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää vertaistuen merkityksen uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustumisessa
• osaa kuvata suomalaisen yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet erilaisesta oppimiskulttuurista tulevalle ja tukea tämän asettumista yliopistoyhteisöön
• tuntee oman yksikön opetustarjonnan ja osaa kuvata sitä kansainväliselle opiskelijalle
• osaa arvioida ja ottaa huomioon kulttuurienvälisiä eroja kanssakäymisessä sekä arvostaa kulttuurien monimuotoisuutta

Sisältö

Kv-tuutori auttaa uutta kansainvälistä opiskelijaa integroitumaan Tampereen yliopistoon ja opiskelijayhteisöön sekä tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin.

Tuutori osallistuu kv-tuutorikoulutuksiin, joissa käsitellään mm. tuutorin roolia ja opiskelijan tueksi järjestettyä ohjausta. Lisäksi tuutori tutustuu itsenäisesti
• oman tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja opetusohjelmaan
• yliopiston muuhun opetustarjontaan (mm. kieliopinnot)
• ulkomaisille opiskelijoille tuotettuun englanninkieliseen materiaaliin

Tuutori osallistuu aktiivisesti suunnitelmalliseen tuutoritoimintaan vähintään yhden lukukauden ajan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen kv-tuutorikoulutukseen ja vastaaminen palautekyselyyn (englanniksi)  Osallistuminen opetukseen 
englanniksi
Itsereflektio (noin kahden sivun essee ja/tai oppimispäiväkirja) (suomeksi tai englanniksi)  Essee 
suomeksi
englanniksi

Itsereflektion ohjeellinen laajuus on kaksi sivua.

Opintojakson suoritusmerkinnän voi saada vain kerran. Opintosuorituksen voi sisällyttää joko kandidaatin tai maisterin tutkintoon. Kv-tuutoroinnin voi lukea osaksi kansainvälistymiskokonaisuutta.

Hyväksytysti opintojakson suorittanut voi saada yliopistolta myös todistuksen kv-tuutorina toimimisesta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu