Opinto-oppaat 2016–2017
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPCMTJ3 Kansainvälistymistä ja verkostoitumista tukevat opinnot 10 op
Vastuutaho
Viestinnän, median ja teatterin tohtoriohjelma

Osaamistavoitteet

Perehtyminen oman alan tieteelliseen tai taiteelliseen tutkimukseen sosiaalisena käytäntönä ja toimintana sekä Suomessa että ulkomailla. Tieteelliseksi asiantuntijaksi kehittyminen tai taiteellisen tutkimuksen ja taiteen tekemisen asiantuntijaksi kehittyminen.

Sisältö

Opinnot voidaan suorittaa esimerkiksi esitelmillä kansainvälisissä konferensseissa, konferenssien järjestelytehtävillä, osallistumalla kotimaisen tai ulkomaiseen kesäkouluun, ulkomailla suoritetuilla tohtoriopinnoilla tai perehtymällä julkaisemiseen toimimisella tieteellisen lehden toimituskunnissa. Opintoja voidaan suorittaa myös esimerkiksi osallistumalla opetukseen, opetussuunnitelmatyöhön tai koulutuksen kehittämiseen, tai hankehakuun liittyen omaan tutkimuksen alaan. Opinnot voidaan suorittaa myös esimerkiksi yliopistopedagogisilla opinnoilla, tieteellisen viestinnän opinnoilla, yliopistollisilla luottamustehtävillä sekä tehtävillä, jotka kehittävät työelämävalmiuksia (esimerkiksi projektin johtaminen, tutkimusprojekteihin liittyvät vastuulliset tehtävät ja muut näihin vaativuustasoltaan rinnastuvat tehtävät). Myös muut suoritustavat ovat mahdollisia, esimerkiksi muiden oppiaineiden sivuainesuoritukset. Kansainvälistymistä ja verkostoitumista koskevista opinnoista sovitaan ohjaajan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ 
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö