x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS64 Tulkin oikeustieto II 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää oikeustulkin työn kannalta tärkeät toisen työkielen yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän keskeiset toimintaperiaatteet ja osaa huomioida ne oikeustulkkaustilanteessa. Hän osaa käsitellä ja vertailla oikeustulkkauksen alan keskeisimpiä käsitteitä ja niiden nimityksiä esitutkinnan, rikos- ja yksityisoikeudellisten sekä maahanmuuttoasioiden aloilta.

Sisältö

Työkielten alueiden vertaileva yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän tuntemus. Keskeiset maahanmuuttoasioita koskevat sekä rikos- ja yksityisoikeudelliset käsitteet, kuten rikosnimikkeet ja rangaistukset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö