x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MVKS63 Tulkin oikeustieto I 5 op
Vastuutaho
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja osaa ottaa huomioon suomalaisen yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän keskeisiä toimintaperiaatteita ja niiden vaikutuksen tulkin toimintaympäristöön. Hän tuntee rikosasioiden ja riita-asioiden prosessit, toimijat ja toimintaperiaatteet sekä poliisitoimen hallinnolliset rakenteet ja toimintaperiaatteet. Opiskelija osaa kuvata rikosten esitutkintaprosessin, poliisitutkintaprosessin ja ulkomaalaisasioiden prosessien vaiheet, toimijat ja sisällöt.

Sisältö

Oikeustulkin työn kannalta tärkeät suomalaisen yhteiskunnan ja oikeusjärjestelmän toimintaperiaatteet: viranomaistoiminnan keskeiset periaatteet; suomalaisen rikos- ja siviiliprosessin keskeiset periaatteet, vaiheet, toimijat ja käsitteet; poliisitoimen hallinnolliset rakenteet ja toimintaperiaatteet; esitutkintaprosessin vaiheet, toimijat ja sisältö; Suomen maahanmuuttopolitiikan keskeiset linjaukset; maahanmuuttohallinnon rakenteet sekä pakolaisten ja turvapaikkahakijoiden vastaanottojärjestelmä; ulkomaalaisasioiden prosessien vaiheet, toimijat ja sisältö

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö