x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYHT Ajankohtaiset ilmiöt hallintotieteissä 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Jakso suoritetaan, kun 5 opintosuuntakohtaista perusopintojaksoa on suoritettu.

Yleiskuvaus

Hallintotieteiden 5 peruskurssia yhteen kokoava opintojakso. Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Herättää opiskelijoiden älyllinen kiinnostus ajankohtaisia, tutkinto-ohjelman sisältöihin liittyviä ilmiöitä ja niiden analysointia kohtaan sekä osoittaa hallintotieteiden erikoistumisalojen välisiä yhteyksiä.

Sisältö

Opintojakso koostuu avausluennoista, ryhmätyönä toteutettavasta harjoitustyöstä sekä loppuseminaarista. Harjoitustyössä tarkastellaan valittua ajankohtaista ilmiötä hallintotieteisiin liittyvästä käsitteellisestä näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Seminaari 6 t 0 t

Opintojakso kestää yhden periodin. Se voidaan suorittaa 3. tai 4. periodissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

luennot, ryhmätyönä toteutettava harjoitustyö ja loppuseminaari

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu