x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VENK2 Kirjallinen viestintä ja tekstinymmärtäminen 5 op
Vastuutaho
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee aktiivisesti venäjänkielisen arkielämään ja kulttuuriin liittyvän keskeisen sanaston ja osaa käyttää sitä sujuvasti erilaisissa rakenteissa, hallitsee kirjoitusprosessin vaiheet, osaa jäsennellä asiasisältöjä loogisiksi kokonaisuuksiksi, osaa arvioida itseään kirjoittajana. Hän pystyy laatimaan lyhyitä rakenteellisesti yksinkertaisia venäjänkielisiä kirjoitelmia, osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. Opiskelija hallitsee venäjän kielen oikeinkirjoituksen perussäännöt, osaa tuottaa kieliopillisesti jokseenkin virheettömiä tekstejä. Hän pystyy ymmärtämään apuvälineitä käyttäen yleiskielisiä Venäjän yhteiskuntaa ja kulttuuria käsitteleviä venäläisiä mediatekstejä ja tunnistaa tekstien morfologisia ja syntaktisia rakenteita.

Sisältö

Tehdään kirjallisia harjoituksia, joissa täydennetään sanavarastoa ja aktivoidaan kielioppirakenteiden hallintaa. Luetaan ja käännetään venäjänkielisiä mediatekstejä sekä tarkastellaan niiden rakenteita ja sanastoa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tuottaminen  Osallistuminen opetukseen  3 op
venäjäksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Tekstin ymmärtäminen I  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö