x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOVVJS1 Visuaalisen työn johtaminen 5 op
Vastuutaho
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Visuaalisen journalismin yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija on saanut perustiedot journalistisen julkaisun visuaalisuuden analysointiin ja suunnitteluun. Hän hallitsee kuvatuotannon ja ideoinnin perusteet eri julkaisukanavissa ja on harjoitellut visuaalisuuden johtamista käytännössä.

Sisältö

Pienryhmäopetuksessa opiskelija perehtyy julkaisun visuaalisuuden työkaluihin ja niiden soveltamiseen, harjoittelee kuvaideointia ja tutustuu kuvien ostamisen ja myymisen periaatteisiin sekä kuvatoimittajan työhön. Käytännön esimiestyötä ja projektinhallintaa harjoitellaan johtamalla koulutusohjeman julkaisujen kuvatuotantoa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Pienryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 20 t 0 t
Harjoitukset 60 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Opintojaksolla kirjoitetaan essee määrätystä aiheesta annetun kirjallisuuden perusteella.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Jakso suoritetaan osallistumalla pienryhmäopetukseen, ideointiin yksinään ja osana ryhmää, tekemällä annetut harjoitukset ja essee sekä osallistumalla palautekeskusteluihin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus:

Pulkkinen Hannu: Uutisten arkkitehtuuri: sanomalehden ulkoasun ja rakenteiden järjestys ja jousto. Jyväskylän Yliopisto, 2008.

Rantanen Lasse: Mistä on hyvät lehdet tehty - Visuaalisen journalismin keittokirja. Hill and Knowlton Finland, 2007.

Weselius, Hanna: Suunniteltu kuva: henkilövalokuvien rakentaminen aikakauslehdessä. Musta Taide 2014.

Lisäksi kurssilla voidaan käsitellä opettajan osoittamaa muuta kirjallisuutta ja artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö