x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOT2 Työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin syventävä jakso I 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietojaan työelämäviestinnän ja kielikonsultoinnin kannalta relevanteista tekstilajeista, tekstilajien ja kirjoittamisen tutkimuksesta sekä tavasta, jolla kirjoitetut tekstit ja kasvokkaiset vuorovaikutustilanteet voivat erilaisissa työelämän viestintätilanteissa kytkeytyä yhteen.

Sisältö

Työelämäviestinnän tekstilajit, tekstilajien ja kirjoittamisen tutkimus, tekstien ja keskustelujen kytkökset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö