x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOT1 Työelämän tekstitaidot 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan, että opiskelija on suorittanut SUOA6 tai SUOA7 -jaksoihin erikoiskurssin tai kirjatentin diskurssintutkimuksesta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys työelämäkontekstissa tarpeellisista tekstitaidoista sekä siitä, millaista tutkimusta alalla on erityisesti suomenkielisistä aineistoista tehty. Lisäksi hän on perehtynyt tekstitaitojen näkökulmasta työelämäviestinnän ammattilaisen työnkuvaan, hankkinut tietoa työelämän tekstilajeista sekä harjaantunut työelämätekstien kirjoittamiseen ja kommentointiin työryhmässä.

Sisältö

Työelämän tekstitaidot ja niiden tutkimus, kieliammattilaisen työnkuva ja siitä raportointi, työelämän tekstilajit, (yhdessä) kirjoittaminen ja palautteen antaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yksikön yhteiset opinnot/LTL)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö