x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOK3 Variaationtutkimuksen teoreettisia kysymyksiä 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee laajasti variaationtutkimuksen teoreettista taustaa. Opiskelija osaa suhteuttaa erilaisia tutkimussuuntauksia aikaan ja vallinneeseen kielitilanteeseen ja hahmottaa nykyistä sosiolingvistista tutkimuskenttää: erilaisia nykytutkimuksen suuntauksia ja niiden taustalla vaikuttavia teoreettisia näkemyksiä. Opiskelija kykenee itse täydentämään teoreettista osaamistaan pro gradu -tutkielman tarpeisiin.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään variaationtutkimuksen teoreettisiin kysymyksiin ja näistä käytävään tieteelliseen keskusteluun kirjallisuuden avulla. Vaihtoehtoiseksi suoritusmuodoksi käy variaationtutkimuksen teoriakysymyksiin liittyvä erikoiskurssi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ja suoritusohjeet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö