x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOO5 Pedagoginen kielitieto 5 op
Vastuutaho
Suomen kielen tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt monipuolisesti kielitiedon opetuksesta tehtyyn tutkimukseen. Hän tuntee laajasti myös kielitiedon opettamisen kysymyksistä käytyä keskustelua ja ymmärtää, millaisiin teoreettisiin painotuksiin esitetyt näkökulmat perustuvat. Hän osaa suunnitella opintokokonaisuuksia kielitiedon opettamisesta eri-ikäisille opiskelijoille. Hän tunnistaa oman opetustyönsä taustalla vaikuttavia käsityksiä kielestä, oppimisesta ja osaamisesta.

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää tutkivan oppimisen perusperiaatteet ja on syventänyt käsitystään oppimisprosessien ohjaamisesta erityisesti suomen kielen opettamisen näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään monipuolisesti kielitiedon opettamista koskevaan tutkimukseen ja keskusteluun sekä opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin. Opintojakso on suositeltavinta suorittaa kurssina.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Portfolio 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ja suoritusohjeet.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö