x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KATTAA40 Taloustieteen muut sovelluskurssit 5–40 op
Vastuutaho
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma
Taloustiede
Vastuuhenkilö
taloustieteen professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Talous ja hyvinvointi on yleisen tason teemaotsikko, jonka alla on mahdollista suorittaa useampia teemaan liittyviä opintojaksoja. Opintojaksoja on opetusohjelmassa tarjolla vuosittain vaihtelevasti ja niitä voidaan suorittaa vain luentojen yhteydessä opetusohjelmassa ja luennoilla ilmoitetuin suoritustavoin ja -vaatimuksin. Osa opintojaksoista on muiden oppiaineiden kanssa yhteistuotettuja monitieteisiä opintojaksoja.

Osaamistavoitteet

Perehdyttää taloustieteen soveltamiseen yhteiskunnallisen hyvinvoinnin arvioimista edellyttävissä tilanteissa, myös poikkitieteellisestä näkökulmasta.

Sisältö

Sisältö määräytyy sen mukaan, mitä opintojaksoja opiskelija teema-alueelta valitsee. Teema-alueen opintojaksoja ovat esimerkiksi seuraavat:
EU public finance
Sosiaalisten riskien hallinta (yhdessä vakuutustieteen kanssa)
Tuloerot ja eriarvoisuus (yhdessä sosiaalipolitiikan kanssa)
Ympäristötalous
Kehitystalous
Talouspolitiikka
jne.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Taloustieteen runkokurssit -opintokokonaisuuden suoritus on eduksi, mutta ei pakollista.

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja kurssin luennoitsijan osoittama muu kirjallisuus.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu