x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS22 Tietoresurssien tuotanto ja kokoelmatyö 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Yleiskuvaus

Opintojakso perehdyttää tietoresurssien tuotannon ja kokoelmatyön ajankohtaisiin kehityspiirteisiin sekä harjoittaa omintakeista esiintymistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakso suoritettuaan opiskelija
- osaa hahmottaa tietoresurssien tuotannon, markkinoiden ja käytön rakennetta ja kehitystrendejä,
- ymmärtää prosessia, jonka kautta tietoresurssit saatetaan sidosryhmien käyttöön kirjastoissa yms.,
- omaa valmiudet osallistua kokoelmatyön suunnitteluun ja toteutukseen,
- osaa pitää informatiivisen luennon.

Sisältö

Tietoresurssien tuotannon ja kirjastojen yms. kokoelmatyön ajankohtaiset kehityspiirteet Johdantoluentoja, kirjastovierailuja, opiskelijaluentoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Osallistuminen opetukseen luentoja seuraamalla, osallistumalla kirjastovierailuihin ja pitämällä oma luento, jonka pohjalta tuotetaan essee tai kommentoitu luentoaineisto, sekä kommentoimalla muiden luentoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö