x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA6 Asiantuntijuus ja tietopalvelujen kehittäminen 5–10 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2012 – 2015

Yleiskuvaus

Opintojakso johdattaa ymmärtämään asiantuntijuuden ja johtamisen merkitystä moniammatillisissa toimintaympäristöissä erityisesti informaatio- ja kirjastoalan sekä interaktiivisen median työympäristöjen näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää asiantuntijuuden ja johtamisen merkityksen moniammatillisissa toimintaympäristöissä.
- on tutustunut informaatioalan, kirjastoalan tai interaktiivisen median asiantuntijoiden työtehtäviin ja asiantuntijuutta koskeviin erityiskysymyksiin.
- tuntee asiantuntijapalvelujen kehittämisen ja markkinoinnin menetelmiä.
- osaa tunnistaa, ylläpitää ja kehittää omaa asiantuntijuuttaan.
Lisäksi opintojakson laajempana kokonaisuutena suorittanut opiskelija:
- on osallistunut itsenäiseen tai ohjattuun asiantuntijatyötehtävään.
- osaa reflektoida omaa asiantuntijuuden kehitystä julkisissa ja/tai moniammatillisissa toimintaympäristöissä ja tehtävissä.

Sisältö

Asiantuntijuuden kehittäminen ja ylläpito. Asiantuntijuus moniammatillisissa toimintaympäristöissä. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen asiantuntijaroolissa. Informaatioalan asiantuntijuuden luonne. Asiantuntijaorganisaation johtaminen informaatioalalla. Kirjasto- ja informaatioalan palvelujen arviointi, käyttö- ja käyttäjätutkimukset. Organisaatioiden toiminnan ja palvelujen vaikuttavuuden arvioinnin menetelmät. Palvelujen kehittäminen ja markkinointi. Interaktiivisen median toimintaympäristöt. Peliasiantuntijuus. Internet-asiantuntijuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
verkkokurssi, avoin yliopisto-opetus  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi

Luennot, harjoitukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Tarjonnasta riippuen, kurssi voidaan suorittaa 10 op laajuudessa osallistuen itsenäisesti tai ohjatusti erilaisiin julkisiin tai puolijulkisiin asiantuntijaprojekteihin Tampereen yliopiston tutkimusprojekteissa tai yhteistyössä paikallisten toimijoiden (kuten esimerkiksi Mediamuseo Rupriikki, Uusi Tehdas, Pelikonepeijoonit, Museokeskus Vapriikki etc.).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö