x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKAA11 Mediakasvatus ja uudet lukutaidot 4 op

Yleiskuvaus

Pää- ja sivuaineopiskelijoille valinnainen opintojakso.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee sosiaalisen median käsitteen lisäksi erilaisia sosiaalisen median käytäntöjä, sovellusmuotoja ja pedagogisia käyttötapoja.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään mediakasvatuksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin, lukutaidon käsitteen ulottuvuuksiin ja mediakasvatuksen käytännön sovelluksiin. Opintojakso järjestetään yhteistyössä tiedotusopin laitoksen mediakasvatuksen oppiaineen ja Hypermedialaboratorion kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaihtoehtoinen suoritusmuoto: opintopiiri TAI kirjallisuuden tenttiminen TAI ryhmätyö.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot: luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen. Kirjallisuus suoritetaan kokonaisuutena kertauskuulustelussa tai kahtena seuraavana yleisenä tenttipäivänä.

Vaihtoehtoiset suoritusmuodot: a) opintopiiri: valitaan kaksi teosta alla olevasta kirjallisuudesta tai b) kirjatentti: tentitään kaksi teosta alla olevasta kirjallisuudesta tai c) luennoilla erikseen sovittava ryhmätyö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Freire, P. & Macedo, D., Literacy: Reading the Word and the World. Routledge & Kegan Paul. 1987.

Herkman, J., Kriittinen mediakasvatus. Vastapaino. 2007.

Knobel, M. & Lankshear, C., A New Literacies Sampler. Peter Lang. 2007. Verkossa osoitteessa: http://www.soe.jcu.edu.au/sampler/

Pahl, K. & Rowsell, J., Literacy and Education: The New Literacy Studies in the Classroom. Paul Chapman. 2005.

Suoranta, J., Kasvatus mediakulttuurissa. Vastapaino. 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
2008–2009
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden laitos