x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA1 Organisaatioiden tiedonhallinta 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään tieto- ja asiakirjahallinnon käsitteisiin, tavoitteisiin, tehtäviin sekä toimenkuviin erityyppisissä organisaatioissa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee organisaation tieto- ja asiakirjahallinnan käsitteet, tavoitteet, tehtävät ja vaatimukset
- osaa tarkastella organisaatioiden tieto- ja asiakirjahallintoa kokonaisuutena
- ymmärtää dokumentaation sekä tietoresurssien ja asianhallinnan prosesseja
- tuntee tietoresurssien analyysin erilaisia menetelmiä sekä tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan kehittämisen haasteita sekä organisaatio-, tiimi- että henkilökohtaisella tasolla
- omaa perustiedot tietojohtamisen/osaamisen johtamisen periaatteista ja menetelmistä käytännöistä sekä kokemustietämyksen hallinnan haasteista

Sisältö

Tieto- ja asiakirjahallinnon käsitteet, työ- ja toimenkuvat, perustehtävät, tavoitteet ja vaatimukset. Tieto- ja asiakirjahallinta yrityksissä, julkisen sektorin organisaatioissa sekä arkielämässä. Tietoresurssien hallinnan prosessit ja työkalut. Tietojohtaminen eli osaamisen johtaminen. Kokemustietämyksen jakaminen ja hallinta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Luennot, harjoitukset, luentopäiväkirja

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö