x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGS9 Englannin sanasto III 5 op
Vastuutaho
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee syvällisesti jonkin englannin sanaston tutkimusalueen käsitteistön ja sen soveltamisen yksittäisten sanojen ja laajempien kielinäytteiden tutkimiseen. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä sanakirjoja, korpuksia ja tesauruksia lähdemateriaalina englannin sanaston tutkimuksessa. Opiskelija pystyy arvioimaan sanakirjoja ja tesauruksia kriittiisesti ja vertailemaan niitä keskenään.

Sisältö

Opintojakso käsittelee yhtä tai useampaa englannin kielen sanaston tutkimuksen erityisaluetta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö