x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BIOT Laboroinnin perusteet 5 op
Vastuutaho
Bioteknologian koulutusohjelma
Vastuuhenkilö
Jarkko Valjakka

Yleiskuvaus

Käytännön opintojakso yleisistä laboratoriotyötavoista.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa perustiedot yleisten laboratoriotyömenetelmien taustasta ja niiden käytännön suorituksesta.

Sisältö

Perehdytään liuosten valmistukseen, mittaamiseen ja siirtoon sekä liuosanalytiikassa käytettäviin yleisiin menetelmiin ja laitteisiin. Kerrataan liuosten valmistukseen liittyviä laskukaavoja ja sovelletaan niitä laboratoriotöissä ja laskuharjoituksissa. Tutustutaan laboratoriotyöskentelyn työturvallisuus- ja kemikaalisäädöksiin. Opetellaan miellyttävyyttä lisäävät työtavat.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Pakollinen osallistuminen opetukseen sekä työpareina tehtävät harjoitustyöt ja niistä laaditut työselostukset.
Tentti ja hyväksytyt työselostukset, jotka on jätettävä tarkastettavaksi kuukauden sisällä työn suorittamisesta tai muuten työ on tehtävä uudelleen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Pakollinen osallistuminen opetukseen sekä työpareina tehtävät harjoitustyöt ja niistä hyväksytysti laaditut työselostukset. Kirjalliset kuulustelut ja hyväksytyt työselostukset, jotka on jätettävä tarkastettavaksi kuukauden sisällä työn suorittamisesta tai muuten työ on tehtävä uudelleen. Osasuorituksia ei voi jakaa eri opintovuosille.

Lisätietoja

Pakollinen bioteknologian (TAY) sekä biotekniikan (TTY) opiskelijoille.

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
BioMediTech