x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTK1074 Molekyylibiologian työt 4 op
Vastuutaho
Bioteknologian tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Avainsanat

Strategiset teemat: Hyvä tieteellinen käytäntö

Yleiskuvaus

Molekyylibiologian perusmenetelmiin keskittyvä laboratoriotyökurssi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee molekyylibiologian perusmenetelmien teorian ja käytännön toteutuksen. Opiskelija hallitsee turvalliset ja kestävän kehityksen periaatteet huomioivat työskentelytavat. Opiskelija osaa tulkita laboratoriotyössä saamiaan tuloksia ja kykenee kirjoittamaan niistä tieteenalan käytäntöjen mukaisen raportin.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja laboratoriotyöskentelystä, jossa perehdytään molekyylibiologian perusmenetelmiin, kuten RNA- ja DNA-eristys, yhdistelmä-DNA-perusmenetelmät ja polymeraasiketjureaktio.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Laboroinnin perusteet tai muu vastaava suoritus on edellytyksenä opintojaksolle osallistumiselle.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Osallistujien määrää voidaan joutua rajoittamaan. TaY:n bioteknologian ja TTY:n biotekniikan tutkinto-ohjelmien opiskelijat ovat etusijalla osallistujia valittaessa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

BioMediTech
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
BioMediTech