x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE7.3 Musiikin taidolliset valmiudet ja niiden soveltaminen 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- terveen äänenkäytön ja laulamisen lähtökohdat sekä stemmalaulun, kuoropedagogiikan että laulusovittamisen perusteet
- rytmi-, koulu- ja bändisoitinten soittotekniikoiden perusteet, soitinhuollon ja virittämisen
- säestää sekä omaa että ryhmän laulua reaalisointumerkeistä kitaralla
- soveltaa pianolla erilaisia perustekniikoita ja luoda elävyyttä musiikkiin monipuolisilla ilmaisutekniikoilla.

Sisältö

Opinnoissa perehdytään äänenkäytön ja laulamisen perustekniikkaan sekä laulunopetusmenetelmiin ja tutustutaan monipuoliseen koululaulustoon. Harjoitellaan stemmalaulua ja kuoropedagogiikkaa laulaen monipuolista kuoro-ohjelmistoa sekä harjoittaen ja johtaen kuoroa. Harjoitellaan soittamista koulu- ja bändisoittimilla sekä itsenäisesti että ryhmässä ja opetellaan säestämään kitaralla omaa ja ryhmän laulua.
Pianonsoitossa prosessoidaan erilaisia perustekniikoita kuten kahden klaavin prima vista, pedaali- ja sormitekniikat sekä ilmaisutekniikat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t
Harjoitukset 40 t 0 t

Laulaminen ja kuoropedagogiikka: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 8 t, itsenäistä työskentelyä 17 t
Muut instrumenttiopinnot:
- Koulusoittimet 1 op: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 8 t, itsenäistä työskentelyä 17 t
- Kitara 1op: luento-opetusta 1 t, harjoituksia 9 t, itsenäistä työskentelyä 17 t
- Basso ja rummut 1op: luento-opetusta 1 t, harjoituksia 9 t, itsenäistä työskentelyä 17 t
Instrumentinhallinta pianolla: luento-opetusta 2 t, harjoituksia 8 t, itsenäistä työskentelyä 17 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Laulaminen ja kuoropedagogiikka  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Muut instrumenttiopinnot  Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Instrumentinhallinta pianolla  Osallistuminen opetukseen  1 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koistinen, M. 2003. Tunne kehosi -vapauta äänesi. Helsinki: Sulasol

Linnankivi, M., Tenkku, L. & Urho, E. 1981. Musiikin didaktiikka. Jyväskylä: Gummerus

Martiskainen, J. 2008. Kitara syliin ja soittamaan. Helsinki: Sanoma Pro

Valikoitu laulu- ja soitto-ohjelmisto

Kurssimonisteet, verkkomateriaali, koulujen musiikin oppimateriaalisarjat

Ajankohtaiset artikkelit ja julkaisut

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
Kasvatustieteiden yksikkö