x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2015–2017
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE6.4 Käsityömuotoilu 5 op
Vastuutaho
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Edeltävät opinnot
KASLUOM7 ja Käsityöilmaisu edeltäviä opintoja

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää muotoilun näkökulmia käsityöhön ja ympäröivään yhteiskuntaan, erityisesti eettisestä ja ekologisesta näkökulmasta
- tunnistaa erilaisia muotoiluprosesseita ja osaa arvioida muotoilutuotteitta esteettisestä ja funktionaalisesta näkökulmasta
- osaa suunnitella ja toteuttaa muotoilupainotteisia käsityön opetuskokonaisuuksia perusopetuksen 1-6 luokille
- hallitsee tuotesuunnittelun perusteita
- osaa suunnitella, toteuttaa, dokumentoida ja arvioida kolmiulotteisia tekstiilituotteita

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään muotoilukasvatuksen näkökulmaa käsityöhön. Tutustutaan muotoiluun ja käsityöyrittäjyyteen osana ympäröivää yhteiskuntaa. Tutustutaan ja harjoitellaan erilaisia työtapoja tuottaa kolmiulotteisia käsityötuotteita. Suunnitellaan, dokumentoidaan, toteutetaan ja arvioidaan muotoilullinen käsityöprojekti johonkin tapahtumaan tai tietylle kohderyhmälle.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 2 t
Pienryhmäopetus 35 t 5 t
Itsenäinen työskentely 87 t 0 t

Kasvokkaisen ja verkossa tapahtuvan opetuksen tuntimäärät riippuvat kyseisen vuoden toteutustavasta

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
projekti/käytännön työ ja protfolio  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Portfolion toteutustapa voi vaihdella vuosittain

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkeleita ja teoksia sopimuksen mukaan

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden yksikkö
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö